Chế độ chính sách

06 Nghị định quan trọng trong năm 2020 mà cán bộ, công chức, viên chức cần phải biết

06 Nghị định quan trọng trong năm 2020 mà cán bộ, công chức, viên chức cần phải biết2020111009282269 06 Nghi Dinh Quan Trong Trong Nam 2020 Ma Cbccvc Can Phai Biet

Năm 2020, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định mới, thay đổi quy định về xử lý kỷ luật, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, 06 Nghị định quan trong được ban hành trong năm 2020 ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức gồm:

1.Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

Trong đó, căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức có sự thay đổi so với quy định cũ như sau:

Căn cứ xác định vị trí việc làm

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

– Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Căn cứ xác định biên chế công chức

– Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

– Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

– Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

– Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

– Vị trí việc làm;

– Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

– Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

2.Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Tại đây, Nghị định đã thay đổi một số quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC so với quy định cũ, đơn cử như:

– CBCCVC làm việc chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện đánh giá xếp loại;

– Không yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm để đánh giá, xếp loại CBCCVC;

– Thay đổi thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC;

– Cán bộ, công chức nghỉ thai sản sẽ có quy định xếp loại cụ thể;

– Ban hành bộ tiêu chí mới để đánh giá CBCCVC;

– Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC sẽ được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên;

– …

3.Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Một số điểm mới đáng chú ý trong Nghị định, đơn cử như:

– Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm viên chức;

– Thay đổi căn cứ xác định vị trí việc làm viên chức;

– Thay đổi căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp;

– Kéo dài thời hạn thẩm định Đề án vị trí việc làm viên chức;

– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt vị trí việc làm viên chức;

– Thay đổi trong điều chỉnh vị trí việc làm viên chức;

– …

4.Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Một số điểm mới đáng chú ý trong Nghị định, đơn cử như:

– Bổ sung thêm một số nguyên tắc xử lý kỷ luật;

– Có thêm 02 trường hợp chưa xem xét kỷ luật và một số trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật;

– Thay đổi thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật công chức;

– Viên chức được đăng ký dự tuyển sau 01 năm bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc;

– …

5.Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Một số điểm mới đáng chú ý trong Nghị định, đơn cử như:

– Bổ sung thêm chức danh nghề nghiệp viên chức hạng V;

– Thêm đối tượng được xem xét tiếp nhận vào viên chức;

– Siết chặt quy định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức tập sự;

– Thời gian giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức được rút ngắn;

– Trong xét tuyển viên chức bổ sung thêm hình thức thi viết;

– Trong thi tuyển viên chức bổ sung thêm đối tượng được cộng điểm ưu tiên;

– …

6.Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Điểm mới đáng chú ý nhất trong Nghị định này là đối tượng buộc phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bao gồm:

– Các ngạch công chức và chức danh sau đây: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.

– Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

– Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

– …

(Nguồn : Lê Hải, thukyluat.vn)

Quét mã QR code này để truy cập nhanh bài viết trên thiết bị di động của bạn
06 Nghi Dinh Quan Trong Trong Nam 2020 Ma Can Bo%Cc%A3 Cong Chuc Vien Chuc Can Phai Biet
Xem thêm
0 0 đánh giá
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Back to top button
ZaloMessagesĐiện thoạiEmail