Cơ Cấu Tổ Chức

STTHọ tênChức danhThông tin liên hệ
1Trần Thị Bạch ĐàoTrưởng phòngEmail: bachdao@namsaigon.edu.vn
2Lê Thị ThùyPhó Trưởng phòngEmail: lethithuy@namsaigon.edu.vn
3Nguyễn Văn LuyếnChuyên viênEmail: nguyenluyen@namsaigon.edu.vn
4Phạm Thị MinhChuyên viênEmail: phamminh@namsaigon.edu.vn
5Mai Anh ThyChuyên Viên

Email: anhthy@namsaigon.edu.vn

6Nguyễn Thị Phương TrangChuyên viên

Email: ntptrang@nsgpc.edu.vn

Back to top button