Phiếu điểm danh họp cơ quan

Điểm Danh Họp Cơ Quan

Biểu mẫu đã hết thời gian nhận. Vui lòng liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính để được hỗ trợ


Thời gian thực hiện điểm danh: từ 09g30 đến 10g00 ngày 30/5/2024

Lưu ý:

  • Biểu mẫu có ghi nhận IP thiết bị nhập

  • Biểu mẫu có giới hạn số lượng chấp nhận biểu mẫu (vui lòng không nhập nhiều lần)

  • Biểu mẫu có giới hạn khung giờ chấp nhận nhập liệu thông thường cho mỗi phiên là 30p – 40p tuỳ theo cuộc họp.

Quét mã QR code này để truy cập nhanh bài viết trên thiết bị di động của bạn
Diemdanh
Back to top button
ZaloMessagesĐiện thoạiEmail