Chế độ chính sách

Danh sách Bệnh viện và Cơ sở y tế Quý III năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh nhận đăng ký KCB ban đầu

Công văn số 4142/TB-BHXH ngày 13/06/2024 của BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành Danh sách Bệnh viện, PKĐK và Cơ sở y tế được đăng ký KCB ban đầu BHYT quý III năm 2024 đối với đơn vị, người lao động trên địa bàn quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh như sau:

Công văn số 4142/TB-BHXH ngày 13/06/2024 của BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành Danh sách Bệnh viện, PKĐK và Cơ sở y tế được đăng ký KCB ban đầu BHYT quý III năm 2024 đối với đơn vị, người lao động trên địa bàn quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh như sau:

Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị tại TP Hồ Chí Minh có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh theo danh sách do BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành dưới đây.

Đối với Bệnh viện thuộc tuyến Tỉnh trở lên phải thuộc đối tượng đủ điều kiện đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT

Cụ thể:

1. Người tham gia BHYT là trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80 tuổi, người được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn số 52HD/BTCTW được đăng ký nơi KCB BHYT ban đầu theo nguyện vọng (theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 40/2015/TT-BYT).

2. Viên chức, người lao động của bệnh viện được đăng ký nơi KCB BHYT ban đầu tại bệnh viện nơi làm việc để tạo điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức khoẻ và tiết kiệm chi phí đi lại cho người tham gia.

3. Các đối tượng khác đăng ký KCB BHYT ban đầu theo Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu của quý III năm 2024 (Phụ lục 1 đính kèm). => Xem Danh sách bên dưới Công văn

4. Người nước ngoài đăng ký KCB BHYT ban đầu theo Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho người nước ngoài (Phụ lục 2 đính kèm CV 7472/TB-BHXH). Xem Phụ lục 2 Tại đây

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU PHÂN THEO CƠ CẤU NHÓM ĐỐI TƯỢNG
QUÝ III- NĂM 2024 (Phụ lục 1)
(Đính kèm theo Thông báo số 4142/TB-BHXH ngày 13 tháng 06 năm 2024)

I. Các cơ sở KCB công lập tuyến Trung ương, bộ ngành khác:

STT TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Bệnh viện Thống Nhất 79025 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh – Được gia hạn thẻ cũ tất cả các đối tượng.
– Được đăng ký mới và đổi nơi KCB tất cả các nhóm đối tượng trừ Hộ gia đình.
– Không nhận dưới 15 tuổi.
– KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 16h
2 Bệnh viện Quân Y 175 79034 786 Nguyễn Kiệm- P. 3- Q. Gò vấp – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ đến 16 giờ 30.
– Tiếp nhận cho cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM (CV 455/BV- KH ngày 21/02/2023 của BV 175)

II. Các cơ sở KCB công lập tuyến tỉnh:

STT TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn 79001 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 6 giờ đến 20 giờ.
2 Bệnh viện 30/4 79011 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng.
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30
3 Bệnh viện An Bình 79012 – Được gia hạn thẻ cũ tất cả các đối tượng.
– Được đăng ký mới và đổi nơi KCB tất cả các nhóm đối tượng trừ Hộ gia đình.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 5 giờ 30 đến 21 giờ 30 Chủ Nhật từ 7 giờ đến 12 giờ
4 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 79013 – Được gia hạn thẻ cũ
– Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 21 giờ 00
5 Bệnh viện Nguyễn Trãi 79014 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng
– Không nhận dưới 16 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ đến 16 giờ Thứ Bảy: 7 giờ đến 12 giờ.
6 Bệnh viện 7A 79016 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Sáng 6 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 19 giờ.
7 Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp 79020 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng.
– Không nhận dưới 15 tuổi .
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy : Sáng từ 7 giờ đến 20 giờ 30.
8 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện 79023 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ đến 16 giờ 30
9 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện 79023 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ đến 16 giờ 30
10 Bệnh viện nhân dân 115 79024 – Được gia hạn thẻ cũ
– Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB.
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30.
11 Bệnh viện Trưng Vương 79026 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng.
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: sáng từ 7 giờ đến đến 16 giờ 30 Thứ Bảy từ 7 giờ đến 12 giờ
12 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 79030 – Được gia hạn thẻ cũ tất cả các đối tượng.
– Được đăng ký mới và đổi nơi KCB tất cả các nhóm đối tượng trừ Hộ gia đình.
– Nhận đăng ký KCB trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh- sinh viên.
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 6 giờ đến 21 giờ; cấp cứu 24/7
13 Viện Y dược học dân tộc 79426 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ 30 đến 19 giờ.
Thứ Bảy, Chủ Nhật : 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
14 BV Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng TP.HCM 79461 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 16 giờ 30. Thứ Bảy: 7 giờ đến 11 giờ 30
15 Bệnh Viện Nhi đồng thành phố 79532 – Được đăng ký KCB trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh dưới 15 tuổi. KCB từ Thứ 2 đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 16 giờ

III. Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến tỉnh:

STT TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 79071 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Sáng 6 giờ đến 19 giờ. Chủ Nhật: từ 6 giờ đến 12 giờ.
2 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 79462 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng.
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 7 giờ đến 17 giờ Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30.
3 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức – Chi nhánh III 79463 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ
4 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park 79525 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30

IV. Các cơ sở KCB công lập tuyến quận, huyện:

STT TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I 79051 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 19 giờ Thứ Bảy từ 7 giờ đến 16 giờ 30
2 Bệnh viện Quận 1 – Cơ sở II 79004 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7 giờ đến 19 giờ
3 Bệnh viện Quận 8 79021 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 06 giờ 30 đến 20 giờ 30. Cấp cứu 24/24
4 Bệnh viện Quận 8 (PK Xóm Củi) 79053 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ 30 đến 17 giờ
5 Bệnh viện Thành phố Thủ Đức 79037 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ
6 Bệnh viện Thành phố Thủ Đức – Cơ sở Linh Tây 79571 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
7 Bệnh viện Thành phố Thủ Đức – Cơ sở Linh Xuân◻ 79569 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 17 giờ
8 Bệnh viện Thành phố Thủ Đức – Cơ sở Bình Chiểu◻ 79570 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ đến 16 giờ 30
9 Bệnh viện Huyện Củ Chi 79039 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Chủ Nhật: Sáng từ 7 giờ đến 21 giờ.
10 Phòng khám đa khoa Tân Quy trực thuộc BV huyện Củ Chi 79984 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Chủ Nhật: Sáng từ 7 giờ đến 21 giờ.
11 Trung tâm y tế Quận 3 79009 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật : Sáng 7 giờ đến 19 giờ 30
12 Bệnh viện Quận 4 79010 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận 4.
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhât: Sáng từ 7 giờ đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
13 Trung tâm y tế Quận 5 79015 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận 5.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều 13 giờ đến 16 giờ 30, Thứ 7 từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
14 Bệnh viện Quận 6 79017 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận 6.
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 6 giờ đến 20 giờ .
15 Bệnh viện Quận 7 79019 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận 7.
KCB 24/24 Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả ngày lễ, tết)
16 Bệnh viện Lê Văn Việt 79022 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn thành phố Thủ Đức.
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhât; từ 06 giờ đến 21 giờ
17 Trung tâm y tế quận 10 – Cơ sở 4 79027 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận 10.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ: 7 giờ đến 16 giờ
18 Bệnh viện Quận 11 79028 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật (kcb xuyên suốt 24/24)
19 Bệnh viện Quận 12 79029 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận 12.
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 6 giờ đến 20 giờ. Cấp cứu và điều trị nội trú 24/24
20 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 79031 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận Bình Thạnh.
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 00 giờ đến 24 giờ.
21 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 79032 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng Khám chữa bệnh 24/24 giờ
22 Bệnh viện Quận Tân Bình 79033 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận Tân Bình.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: sáng 6 giờ đến 19 giờ.
Thứ bảy đến Chủ Nhật sáng 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 – Chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ và Cấp cứu 24/24 giờ
23 Bệnh viện Quận Gò Vấp 79035 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận Gò Vấp.
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật : 6 giờ 30 đến 21 giờ, cấp cứu 24/24
24 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 79036 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn thành phố Thủ Đức.
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 6 giờ đến 21 giờ.
25 Bệnh viện Huyện Bình Chánh 79038 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 5 giờ đến 20 giờ 30
26 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 79040 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: sáng từ 7 giờ đến 16 giờ 30.
27 Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn 79041 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 16 giờ 30.
28 Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 79042 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng 7 giờ 30 đến 17 giờ.
29 Bệnh viện Huyện Nhà Bè 79045 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 7 giờ đến đến 19 giờ Chủ Nhật: KCB cấp cứu 24/24 giờ
30 PKđa khoa trực thuộc TTYT ngành Cao su VN 79049 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng.
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Từ 7 giờ đến 16 giờ 30.
31 Bệnh viện Quận 8 – cơ sở 3 (Phòng khám đa khoa Rạch
Cát)
79052 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 00.
32 Bệnh viện Quận Tân Phú 79054 – Được gia hạn thẻ cũ
– Được tăng mới và đổi nơi KCB tất cả các đối tượng, trừ đối tượng HGĐ không thường trú/tạm trú tại địa bàn Quận Tân Phú.
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ
33 Bệnh viện Quận Bình Tân 79055 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ đến 20 giờ. Thứ Bảy, Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 17 giờ
34 Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 79057 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB 24/24 giờ Tất cả các ngày trong tuần
35 Bệnh xá Sư đoàn 9 79061 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng.
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB 24/24giờ kể cả các ngày trong tuần
36 Bệnh viện Lê Văn Thịnh 79075 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB 24/24 giờ Thứ Hai đến Chủ Nhật
37 Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM 79076 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng.
– Không nhận dưới 15 tuổi.
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
38 Trung tâm y tế Tân Cảng/ Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn/
Quân chủng Hải Quân
79419 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB 24/24 giờ các ngày trong tuần
39 Bệnh viện Công An Thành phồ Hồ Chí Minh 79540 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 17 giờ
40 Phòng khám ĐK thuộc khoa Khám bệnh Trung tâm y tế
Quận Gò Vấp
79553 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 16 giờ 30
41 Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận Tân Phú –
Cơ sở 1
79558 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ
42 Trung tâm y tế Quận Bình Thạnh – Cơ sở 1 79573 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ đến 16 giờ 30.
43 Trung tâm Y tế quận Tân Bình – Cơ sở 1 79574 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ
44 Trung tâm y tế Quận Phú Nhuận – Cơ sở 1 79576 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ đến 21 giờ
45 Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận 8 79581 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ
46 Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận 7 79584 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
47 Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận 11 79594 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ đến 17 giờ
48 Trung Tâm Y Tế Quận 6 79599 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thú Bảy: 7 giờ 30 đến 17 giờ
49 Trung tâm Y tế Quận 4 – Cơ sở 2 79601 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ
50 Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Huyện Bình
Chánh
79603 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ
51 Trung tâm Y tế Quận 1 – Cơ sở 1 79611 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ đến 17 giờ
52 Trung Tâm Y Tế Quận 12 79612 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ đến 16 giờ 30
53 Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức – Cơ sở 3 79627 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ
54 Trung Tâm Y Tế Huyện Hóc Môn 79640 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ 6: Từ 7 giờ đến 17 giờ
55 Trung Tâm Y Tế Huyện Nhà Bè 79729 -Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ đến 17 giờ
56 Trung tâm Y tế quận Bình Tân (Phòng khám đa khoa) 79996 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 giờ đến 16 giờ

V. Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến huyện:

STT TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Đăng ký KCB Ban Đầu GHI CHÚ
1 Phòng khám đa khoa (thuộc CN Cty ĐT Khang Minh – TTYK Kỳ Hòa) 79002 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: sáng từ 7 giờ 30 đến 19 giờ. Chủ Nhật từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
2 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám
đa khoa Sài Gòn Tân Thuận)
79018 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7 giờ30 đến 20 giờ
3 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV PK đa khoa
Lê Minh Xuân)
79046 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ hai đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 21 giờ
4 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH trang thiết bị y tế
Kiều Tiên)
79047 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy ,Từ 7 giờ đến 19giờ.
5 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 79058 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 5 giờ đến 18 giờ. Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 11 giờ.
6 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PKđa khoa Sài
Gòn)
79059 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.
7 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH TTYK Phước An) 79060 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 20 giờ
8 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PKđa khoa Vạn Phúc) 79062 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 07 giờ đến 20 giờ. Chủ Nhật từ 07 giờ đến 17 giờ
9 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Việt Phước). 79064 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng 7 giờ 30 đến 11 giờ, chiều 13 giờ 30 đến 20 giờ 30
10 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN5 – Cty TNHH TTYK
Phước An)
79065 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 20 giờ
11 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN6 – Cty TNHH TTYK
Phước An)
79066 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ đến 19 giờ
12 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PKĐK Thiên Ý Củ Chi) 79067 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 20 giờ.
13 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Y khoa Quốc tế
Thiên Phúc)
79068 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 6 giờ đến đến 21 giờ.
14 Phòng khám đa khoa(thuộc Cty TNHH MTV PK đa khoa An Phúc) 79070 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ đến đến 20 giờ Chủ Nhật từ 7 giờ đến 11 giờ 30.
15 Bệnh viện Quốc Ánh 79074 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB 24/24 giờ các ngày trong tuần
16 Bệnh viện An Sinh 79437 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ 30 đến đến 17 giờ
17 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN2 – Cty TNHH TTYK
Phước An)
79457 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến đến 20 giờ
18 Bệnh viện đa khoa Đức Khang 79458 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 7 giờ đến 24 giờ.
19 Phòng khám đa khoa(thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Gentical Lạc Long Quân) 79459 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ Chủ Nhật: từ 7 giờ 30 đến 12 giờ
20 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng khám đa khoa Thuận Mỹ
Sài Gòn)
79464 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB 24/24 giờ hằng ngày
21 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Bệnh viện quốc tế Queen) 79465 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ đến 19 giờ. Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 12 giờ
22 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH TTYK Hoàng
Khang)
79469 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: sáng từ 7 giờ đến 20 giờ
23 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PKđa khoa Sài Gòn – TT khám bệnh số 2) 79473 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: sáng từ 7 giờ 30 đến 17 giờ
24 Phòng khám đa khoa (thuộc CP TTYK Thành Công) 79483 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 7 giờ 30 đến 20 giờ.
25 Phòng khám đa khoa (thuộc CN1 – Công ty TNHH BV Đa
Khoa Hoàn Hảo)
79485 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 6 giờ 30 đến 19 giờ
26 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PKđa khoa quốc tế
An Phú)
79486 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ đến 19 giờ 30
27 Bệnh viện đa khoa tư nhân Xuyên Á 79488 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ nhật: Sáng 5 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều 13 giờ đến 21 giờ
28 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn 79489 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ đến 19 giờ Chủ Nhật từ 7 giờ đến 16 giờ.
29 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y tế Đại Phước) 79490 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 21 giờ Chủ Nhật: từ 6 giờ đến 12 giờ
30 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PKđa khoa Phước
Linh)
79493 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 20 giờ kể cả các ngày lễ tết
31 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PK đa khoa Thành An) 79494 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 22 giờ
32 Phòng khám đa khoa (thuộc Chi nhánh 3-Công ty TNHH
Trung tâm Y khoa Phước An)
79497 -Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 20 giờ
33 Bệnh viện quốc tế City 79505 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
34 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PKđa khoa Tân
Quy)
79508 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ
35 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH TM và DV PKđa
khoa Nam Sài Gòn)
79512 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ 30 đến 18 giờ
36 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Quốc
Tế Hàng Xanh)
79513 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứa Bảy: 7 giờ 30 đến 18 giờ
37 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PK đa khoa
KCN Tân Tạo)
79514 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 21 giờ.
38 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 79516 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ 30 đến 16 giờ 30 Thứ Bảy: Từ 6 giờ 30 đến 12 giờ
39 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty cổ phần Trung tâm Y
khoa Hoàn Mỹ Gò Vấp)◻
79517 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 21 giờ
40 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PKđa khoa Bắc
Sài Gòn – VN Clinic)
79520 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 21 giờ
41 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y – Dược Thái Anh) 79521 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng
– Không nhận KCB dưới 16 tuổi
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 21 giờ
42 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty CP Y khoa CHAC 2) 79522 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB tứ Thứ Hai đến Chủ Nhật : Từ 7 giờ 30 đến 20 giờ
43 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Quốc Tế Sài Gòn) 79530 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng
– Không nhận dưới 15 tuổi
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
44 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN1 – Cty TNHH TTYK Hợp Nhân) 79536 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 6 giờ đến 19 giờ Chủ Nhật; Lễ và Tết 6 giờ đến 12 giờ
45 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế và
Phòng khám đa khoa Tâm An )
79541 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 6 giờ đến 21 giờ
46 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Y
dược Sài Gòn)
79549 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 22 giờ
47 Chi nhánh Cty CP GREENBIZ (Phòng khám ĐK
GALANT)
79557 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 21 giờ.
48 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phong Tâm
Phúc)
79559 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 20 giờ.
49 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKđa khoa Nhơn
Tâm)
79568 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 20 giờ 30
50 Phòng khám đa khoa thuộc CN1 – Công ty TNHH Trung tâm trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên 79578 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 6 giờ đến 21 giờ Chủ Nhật: 6 giờ đến 12 giờ
51 Bệnh viện Gia An 115 79616 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng
– Không nhận dưới 16 tuổi
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 20 giờ
52 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Nam Sài Gòn 79619 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng
– Nhận KCB trẻ em dưới 16 tuổi.
KCB 24/24 giờ Tất cả các ngày trong tuần
53 Phòng khám đa khoa (thuộc CÔNG TY CP Dịch Vụ Đầu
Tư Sài Gòn Healthcare)
79631 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 21 giờ.
54 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ Y tế
và Thương mại Nhân Việt)
79632 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 21 giờ.
55 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám
đa khoa Quốc tế Golden Healthcare)
79634 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 7 giờ 30 đến 20 giờ.
56 Phòng khám đa khoa Khánh Tâm – Công ty TNHH Y tế
Thu An Khánh
79642 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ nhật: Từ 7 giờ 00 đến 21 giờ
57 Bệnh Viện ĐK Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức 79643 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 6 giờ đến 20 giờ
Chủ Nhật: 7 giờ đến 12 giờ, bao gồm các ngày lễ tết và cấp cứu 24/24
58 Phòng khám ĐK ( thuộc cty TNHH PKĐK Việt Mỹ Sài
Gòn)
79646 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 6 giờ đến 21 giờ
59 Phòng khám đa khoa quốc tế Timec (thuộc Công ty CP chăm sóc y tế quốc tế Tecco) 79648 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB tư Thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 17 giờ 30
60 Phòng khám đa khoa Phú Đức (thuộc Công ty TNHH DV Y tế
PKĐK Phú Đức
79668 -Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 07 giờ đến 21 giờ 00
61 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 79669 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 6g30 đến 20 giờ; Chủ Nhật: 7 giờ đến 16 giờ 30
62 Phòng khám đa khoa (thuộc chi nhánh 6-Công ty CP BVQT
PERFECT)
79670 -Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 07 giờ đến 20 giờ 00
63 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y
khoa Tam Bình Medic
79686 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ
64 phòng khám đa khoa (thuộc SIM Medical center – Chi
nhánh Công ty Cổ phần SIM MED)
79706 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng 7 giờ đến 21 giờ.
65 Phòng khám Đa khoa (Thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần
Phòng Khám Đa Khoa Thành An)
79709 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 7 giờ đến 22 giờ
66 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Văn Lang Healthcare –
Phòng khám đa khoa Văn Lang
79710 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7 giờ 00 đến 17 giờ
67 Phòng khám đa khoa Thuộc Công ty TNHH Phòng khám Y
dược Hồng Phúc
79711 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 6 giờ 00 đến 22 giờ
68 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ phần Y khoa
Loukas)
79712 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB từ Thứ 2 đến Chủ Nhật: từ 7 giờ 00 đến 19 giờ 00
69 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ phần phòng khám
y học chứng cứ Doctor Check)
79719 -Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 4 giờ 00 đến 22 giờ 00
70 Phòng khám đa khoa Phước Lộc thuộc công ty TNHH Ngọc
Huệ-Trung tâm Y Khoa Phước Lộc
79721 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7 giờ 00 đến 21 giờ
71 Chi nhánh II – Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức 79723 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ 00 đến 21 giờ, cấp cứu 24/24
72 Bệnh viện Ngoại Khoa Sante 79725 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 7 giờ đến 19 giờ
73 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Y Dược Phúc Tâm An) 79739 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB từ Thứ 2 đến Chủ nhật: từ 7 giờ 00 đến 21 giờ 00.
74 Phòng khám đa khoa 115 Y Dược (thuộc Công ty TNHH 115 Y Dược) 79742 -Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 07 giờ 00 đến 21 giờ 00
75 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ Phần PKĐK Sài Gòn – Quang Huy 1) 79744 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB từ Thứ 2 đến Chủ Nhật: từ 7 giờ 30 đến 19 giờ 30
76 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Việt Phước 2) 79752 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng – KCB từ Thứ 2 đến Chủ Nhật: từ 7 giờ 30 đến 21 giờ 00
77 Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Gia Định 79768 -Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 6 giờ đến 20 giờ và cấp cứu 24/24 giờ
78 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PKđa khoa Bắc Mỹ) 79797 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 7 giờ đến 22 giờ
79 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH MTV Y khoa Meccare) 79977 – Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 7 giờ đến 21 giờ

Ghi chú:Người tham gia BHYT đăng ký KCB tại các cơ sở KCB tư nhân sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành đang áp dụng tại các cơ sở nhà nước.

Quét mã QR code này để truy cập nhanh bài viết trên thiết bị di động của bạn
Noi Kham Chua Benh Ban Dau Quy Iii 2024
Xem thêm
0 0 đánh giá
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Back to top button
ZaloMessagesĐiện thoạiEmail